Informacje ogólne

Informacje ogólne

WARUNKI NATURALNE

Chorwacja położona jest w południowo-wschodniej Europie, na Półwyspie Bałkańskim. Graniczy z: Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Słowenią i Węgrami. Na północnym-wschodzie występują płaskie równiny (część Kotliny Panońskiej); natomiast wzdłuż wybrzeża Adriatyku, na zachodzie i południu, Góry Dynarskie. Ich częścią jest Wybrzeże Dalmatyńskie, a także Kras Dynarski z interesującymi zjawiskami krasowymi. Występują liczne przybrzeżne wyspy (718 wysp i 467 wysepek na Morzu Adriatyckim), gdzie do największych można zaliczyć: Krk, Brač, Cres, Hvar, Pag, Korčula, Dugi Otok.

Największymi rzekami Chorwacji są: Sawa i Drawa, które są dopływami Dunaju. W Górach Dynarskich występują liczne zbiorniki podziemnych wód krasowych. Około 35% powierzchni zajmują lasy - dębowe i bukowe w części północno-wschodniej, iglaste na obszarach górskich. Na wybrzeżu zarośla typu makii. Parki Narodowe Chorwacji: Jez. Plitwickie (wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO), Mljet, Bisnjak, Paklenica.

KLIMAT

Klimat na wybrzeżu podzwrotnikowy śródziemnomorski, w głębi kraju umiarkowany ciepły. LUDNOŚĆ Grupy etniczne: Chorwaci 90%, Serbowie 12%, Węgrzy 1%. Grupy wyznaniowe: katolicy 77%, prawosławni 11%, protestanci. 1%, muzułamanie 1%.

WIZY

Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać w Chorwacji bez wiz do 90 dni. Powyższe uprawnienie nie dotyczy osób, które zamierzają podjąć tu pracę, a także udających się na pobyt stały. W takim przypadku powinny ubiegać się one o specjalne zezwolenie władz chorwackich, będące podstawą do wydania wiz w przedstawicielstwie dyplomatycznym Chorwacji.

PASZPORT

Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności paszportu, jednakże nie może być on krótszy niż dozwolony okres pobytu. Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub wykroczeniowe, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport, wydając w zamian pisemne zaświadczenie.

ZDOLNOŚĆ PŁATNICZA

Przepisy chorwackie przewidują możliwość odmowy wjazdu, a także wydania zakazu pobytu tym cudzoziemcom, którzy nie mają wymaganych środków na utrzymanie. Ilość dewiz, które należy okazać w przypadku ewentualnej kontroli przy wjeździe, nie jest jednak dokładnie określona.

MELDUNEK

Cudzoziemcy podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Należy go dopełnić w ciągu 24 godzin po przekroczeniu granicy. Osoby prawne i fizyczne zajmujące się świadczeniem usług kwaterunkowych zobowiązane są zgłosić pobyt cudzoziemca w ciągu 12 godzin właściwym organom.

PRAWO JAZDY

Chorwacja honoruje polskie prawo jazdy. Turysta powinien posiadać dowód rejestracyjny pojazdu i "zieloną kartę". Nie są honorowane karty nie podpisane przez ubezpieczonego. Z uwagi na dużą liczbę wypadków drogowych wprowadzono znaczne zaostrzenie przepisów drogowych. Dotyczą one: ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/godz. ,obowiązku włączania świateł mijania, wprowadzenia punktów karnych (7 pkt. powoduje odebranie prawa jazdy na trzy miesiące) oraz wysokich kar za nieprzestrzeganie przepisów drogowych. Na przykład za przekroczenie prędkości kara wynosi 20USD, za spowodowanie wypadku do 800 USD. Pojazd powinien być wyposażony w dwa trójkąty ostrzegawcze.

UBEZPIECZENIA

Wskazane jest ubezpieczenie na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz ubezpieczenie komunikacyjne autocasco. Bezpłatna opieka medyczna przysługuje obywatelom RP przyjeżdżającym w celach turystycznych w ograniczonym zakresie - tylko w nagłej sytuacji (wypadek, zasłabnięcie). Chcąc skorzystać z bezpłatnej pomocy, należy okazać polski paszport oraz potwierdzić ubezpieczenie. Standardowa prywatna wizyta lekarska kosztuje od 16 do 20 USD. Koszt doby w szpitalu wynosi ok. 50 USD (bez kosztów operacji oraz leków).

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie przestępczością należy ocenić jako stosunkowo niewielkie (dość rzadkie są kradzieże samochodów, napady rabunkowe w miejscach publicznych itp.). Możliwe jest swobodne i bezpieczne poruszanie się w miejscowościach wypoczynkowych w godzinach wieczornych. Należy natomiast unikać pozostawiania dokumentów oraz rzeczy wartościowych w hotelach, na campingach oraz dokumentów kwaterach prywatnych. Chorwacja nie jest stroną międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione.

PRZEPISY CELNE

Cudzoziemcy mogą wwozić do Chorwacji bez opłat celnych przedmioty niezbędne na czas podróży bądź wypoczynku turystycznego, a także rzeczy nie mające przeznaczenia handlowego. Zwolnione z cła są: rzeczy użytku osobistego, 200 szt. papierosów, jedna butelka alkoholu, 1 kg kawy lub herbaty na osobę. Sprzęt techniczny oraz do użytku zawodowego (kamera, odbiornik TV i radiowy, magnetofon) powinien być zgłoszony przy wjeździe. Łodzie i jachty na własny użytek można wwozić za okazaniem dowodu własności. Nie podlegają one zgłoszeniu na granicy. Od posiadaczy łodzi bez napędu i kajaków o długości do 3 m nie jest wymagana licencja żeglarska.

OGRANICZENIA DEWIZOWE

Nie ma ograniczeń co do ilości wwożonych dewiz. Cudzoziemcy mogą realizować płatności także za pomocą karty kredytowej: American Express, Diners Club, Eurocard (Master-Card i VISA) - inne nie są honorowane - oraz czeków podróżnych wszystkich znanych banków światowych i agencji turystycznych. Euroczeki oraz czeki bankowe muszą być wymienione w chorwackich bankach na kuny.

WYMIANA WALUT

Zagraniczne waluty można wymieniać na HRK w kantorach, bankach i na poczcie, a także w upoważnionych agencjach turystycznych i hotelach. Wszystkie te miejsca są oznaczone w języku chorwackim - "Mjenjacnica". Nie wykorzystane kuny można ponownie wymienić na jedną z walut zagranicznych. Warunkiem jest przedłożenie zaświadczenia ("Obracunotkupa") o dokonanej wcześniej wymianie tych dewiz na HRK.

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

  • Ambasada Republiki Chorwacji ul. Ignacego Krasickiego 25, 02-611 Warszawa tel.: 844-23-93, 844-39-94; fax: 844 48 08 e-mail: croemb.warszawa@mvpei.hr, Wydział Konsularny fax:844-22-70

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE ZA GRANICĄ

  • Ambasada RP ul. Krlezin Gvozd 3, 10000 Zagreb tel. (0-03851) 489-94-44; fax. (0-03851) 483 - 45 - 77 e-mail: ambasada-polska@zg.t-com.hr www.ambasadapoljska.hr,
  • Wydział Konsularny tel./fax. (0-03851) 489-94-44; fax. (0-03851) 489-94-20

Infolinia
52 321 67 03

Dla tel. komórkowych
694 191 05152 321 67 03

Obsługa klienta

poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00

sobota: 10:00 - 14:00

niedziela: nieczynne

Content
Instagram Alfa Mar