Informacje ogólne

Informacje ogólne

WARUNKI NATURALNE

Tunezja jest państwem leżącym w Północnej Afryce, pomiędzy Morzem Śródziemnym od wschodu i północy, Libią i Algierią. Góry zajmują około 1/3 powierzchni kraju. Na północy jest to wschodnia część Atlasu Tellskiego i Atlasu Saharyjskiego z najwyższym szczytem Dżabal asz-Szanabi o wysokości 1544 m, które rozdziela dolina Wadi Madżarda. W kierunku wschodnim i południowo - wschodnim teren obniża się, przechodząc do terenów nizinnych znajdujących się na wybrzeżu. Na południowym wschodzie wznosi się wyżyna Az-Zahr, która oddziela Wielki Erg Wschodni od niziny przybrzeżnej Al-Dżifara. Południowa część Tunezji zajęta jest przez tereny pustynne - pustynia Remel El Abiod - należące do Sahary. KLIMAT Na południu Tunezji występuje klimat zwrotnikowy suchy, natomiast na północy podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego.

LUDNOŚĆ

Grupy etniczne: Arabowie i Berberowie 98%, Europejczycy 1%, Żydzi 1%. Grupy wyznaniowe: muzułmanie 98%, chrześcijanie 1%, Żydzi 1%.

WIZY

Od obywateli RP wymagane są wizy. Wizy wydawane są przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Tunezji. Obywatele polscy niezależnie od kraju, z którego rozpoczynają podróż, mogą wjeżdżać do Tunezji bez wizy w ramach wycieczek organizowanych przez biura podróży, o ile przedłożą dowód wykupienia pobytu w hotelu w Tunezji. Wizy tranzytowe wydawane są na 24 godziny przy przelocie samolotem i na okres dłuższy w przypadku korzystania z innego środka lokomocji.

PASZPORT

Ważność paszportu powinna wyprzedzać co najmniej o sześć miesięcy datę wyjazdu do Tunezji. Przy wjeździe nie wymaga się biletu powrotnego. Wjazd do Tunezji powinien nastąpić na podstawie paszportu nie budzącego wątpliwości co do jego autentyczności. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne dokumentu, zamazane dane osobowe, wizy czy pieczęcie mogą spowodować uciążliwą procedurę wyjaśniającą lub cofnięcie z granicy. Wymagana kwota na dzień pobytu w Tunezji nie jest określona.

MELDUNEK

Istnieje obowiązek meldunkowy. W hotelach następuje to automatycznie. W innych sytuacjach obowiązek ten ciąży na osobie, u której turysta zamieszkuje.

PRAWO JAZDY

Respektowane jest polskie prawo jazdy. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność – Tunezyjczycy swobodnie traktują przepisy ruchu drogowego, a stan techniczny pojazdów jest fatalny.

UBZPIECZENIA

Obowiązuje zielona karta. Ubezpieczenie osobowe jest nieobowiązkowe, choć wskazane – najlepiej z ubezpieczeniem dodatkowym ze względu na wysokie koszty leczenia.

SZCZEPIENIA

Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Zalecane są szczepienia przeciw polio i tężcowi.

OPIEKA MEDYCZNA

Wizyta u lekarza kosztuje 15-20 dinarów. Koszt doby w szpitalu publicznym wynosi 30-50 dinarów. W klinikach prywatnych, do których są często kierowani cudzoziemcy, koszt doby wynosi ponad 150 dinarów.

ZALECENIA

Podczas pobytu w Tunezji należy pić wodę butelkowaną, inne napoje tylko z puszek lub butelek. Wodę z kranu w dużych miastach należy przegotować. Powinno się spożywać produkty kupione w dużych magazynach lub sklepach oraz stołować się w restauracjach co najmniej średniej kategorii.

BEZPIECZEŃSTWO

Tunezja jest krajem bezpiecznym dla turystów. Należy się jednak chronić przed kradzieżami kieszonkowymi. Ograniczenia w podróżowaniu mogą występować tylko w pustynnych rejonach południowych (obowiązek posiadania pilota, zgłoszenie trasy, odpowiednie wyposażenie samochodów, meldowanie się na posterunkach wojskowych).

PRZEPISY CELNE

Nie ma ograniczeń w wwozie dewiz. By móc wywieźć dewizy o wartości do 1000 dinarów, należy przedstawić dowód wymiany z banku. Powyżej wartości 1000 dinarów niezbędne jest zadeklarowanie przy wjeździe kwoty dewiz i poświadczenie deklaracji celnej. Zakazany jest wywóz dinarów tunezyjskich. Dozwolony jest wwóz rzeczy osobistych, a także alkoholi: poniżej 25proc. - dwa litry, powyżej 25proc. - jeden litr. Można wwieźć również 400 papierosów lub cygar lub 500 gramów tytoniu, dwa różne aparaty fotograficzne plus 20 filmów, kamerę filmową plus 20 filmów. Dotyczy to jednak sprzętów używanych. Na nowe wyroby może być wymagane złożenie odpowiedniej kaucji zwrotnej przy wyjeździe. Wwóz psa lub kota wymaga certyfikatów zdrowia i szczepienia.

OBYCZAJE

Tunezja jest krajem muzułmańskim, gdzie zarówno zasady religijne, jak i tradycyjne obyczaje są żywe i powszechnie praktykowane. Turyści powinni się odpowiednio zachowywać, szczególnie w miejscach publicznych, meczetach itp. Zbyt swobodny ubiór kobiet może powodować niepożądane reakcje. Należy unikać demonstracyjnego spożywania pokarmów i napojów w okresie ramadanu.

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

  • Ambasada Republiki Tunezyjskiej ul. Myśliwiecka 14, 00-459 Warszawa tel. (0-22) 628 25 86, 628 63 30 fax (0-22) 621 62 95 e-mail: at.varsovie@ambtun.pl

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE ZA GRANICĄ

  • Ambasada RP 5, Impasse No 1, Rue de Cordoue, 2092 El Manar I, Tunis tel. (+0216) 71 873 837, 71 874 843 fax. 71 872 987 e-mail: amb.pologne@wanadoo.tn
  • Wydział konsularny e-mail: konsulat.tunis@wanadoo.tn www.ambpoltunis.pl

Infolinia
52 321 67 03

Dla tel. komórkowych
694 191 05152 321 67 03

Obsługa klienta

poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00

sobota: 10:00 - 14:00

niedziela: nieczynne

Content
Instagram Alfa Mar